Inspectierapport GGD

BSO De Boge en BSO De Telle worden jaarlijks goedgekeurd door de GGD. Voor het laatste inspectierapport verwijzen wij u naar de website van Landelijke Register Kinderopvang (LRK).

BSO de Boge: Door op deze link te klikken wordt de pagina geopend en kunt u het rapport inzien.

BSO de Telle: Gebruik deze link om de pagina met het rapport in te zien.